Emmakoor zoekt leden!

Op woensdag 26 september gaat het Emmakoor van start. Elke week, op woensdag om 20:00 zal Daisy Correia het koor begeleiden. De locatie waar het koor repeteert is OBS de Kennemerpoort. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom, van beginner tot gevorderde. Het motto is: plezier in zingen met de buren! Bekende hits en verschillende stijlen passeren de revue bij het Emmakoor.

Schrijf je nu in via e-mailadres zangstudiocantus@gmail.com.

Mozaïektegels pleintje hoek Steijnstraat

Met de herinrichting van de wijk gaan de straten op de schop, net als een aantal pleintjes. Het pleintje hoek Emmastraat – Steijnstraat is alweer een ruime tijd geleden verfraaid met mozaïektegels. Deze zijn gemaakt door jeugd van toen. Op dit moment brokkelen de tegels af en komend jaar zal de verharding vervangen worden. De wijkvereniging heeft met Stadswerk 072 afgesproken dat de tegels worden opgenomen en er wordt nagedacht over een andere spelaanleiding. Dit wordt de komende tijd met speelplekken in de wijk concreter gemaakt. Mocht de jeugd van toen hun tegel willen komen ophalen dan is dit mogelijk. Laat het ons dan even weten en stuur een mailtje.

Nieuwe bestuursleden wijkvereniging

De wijkvereniging heeft een nieuwe voorzitter en penningmeester. Ruud Boots en René Schram hebben hun taken overgedragen aan Machteld Schoone (penningmeester) en Friso Schoone (voorzitter), die tijdens de algemene jaarvergadering van 20 februari 2018 werden verkozen. Machteld en Friso treden op interim basis aan. Over een jaar hoopt de wijkvereniging nieuwe permanente bestuursleden gevonden te hebben. André Raven blijft aan als secretaris. Ook hij werd tijdens de jaarvergadering opnieuw verkozen.

De wijkvereniging bedankt Ruud en René hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren!

André, Machteld en Friso, hartelijk dank voor jullie bereidheid (weer) in het bestuur plaats te nemen!

 

Geen glasvezel in Emmakwartier

Op de bewonersavonden die we hebben gehouden in het Emmakwartier is door verschillende bewoners aan Stadswerk gevraagd of er ook glasvezel wordt aangelegd. Stadswerk heeft daarop op verzoek van wethouder Nagengast het verzoek neergelegd bij de glasvezel aanbieder (KPN). Het antwoord van de aanbieder kopieren we hieronder. In het kort, ze blijven bij hun standpunt. Dit betekent dat er geen glasvezel in het Emmakwartier komt:

KPN legt momenteel alleen glasvezel aan in gebieden waar nieuwe woningen worden gebouwd. In gebieden waar reeds een (koper)netwerk aanwezig is, is gekozen om met VDSL technologie de snelheid op een zodanig niveau te brengen, dat alle beschikbare diensten kunnen worden afgenomen (minimaal 40Mbps). In het Emmakwartier zijn reeds 3 kasten voorzien van VDSL technologie waardoor een groot deel van de woningen (met name het Zuidoosten) de beschikking heeft over meer dan 100Mbps. In het Noordwestelijke gedeelte zijn de kasten nog niet nog niet uitgerold, maar daar hebben de meeste adressen  meer dan 40Mbps vanwege de nabijheid van de telefooncentrale in het Noorden. Er is nog geen planning om de resterende kasten in het Emmakwartier van VDSL technologie te voorzien.