Maria Tesselschade Roemer Visscher was dichteres, zangeres en glasgraveerster. Ze was door haar vader zo genoemd vanwege door hem geleden averij op de rede van Texel van 44 volgeladen koopvaardijschepen op 24 december 1593. Ze had het talent, de kennis en ook de ambitie om even goed te schrijven als de ‘grote’ Nederlandse auteurs van haar tijd. Ze kende Hooft, Bredero, Cats, Vondel, Huygens en Barlaeus, omdat haar vader Roemer Visscher thuis artistieke avonden organiseerde. Dankzij een moderne en veelzijdige opvoeding wist ze veel van literatuur, kende ze Frans, Italiaans en een beetje Latijn. Ze was trouwens helemaal artistiek aangelegd want ze schilderde, bespeelde verschillende muziekinstrumenten en kon prachtig glas graveren.

In 1623 trouwde ze met de zeeofficier Allard Crombalch. Het paar ging in Alkmaar wonen en het contact met de andere dichters nam af. Totdat een ramp gebeurde. In 1634 stierven onverwacht op één dag Visschers oudste dochter Teetgen en haar man. Dit is Gods wil, daar moet ik me in schikken; ik huil van binnen maar niet van buiten, schreef ze.

Door haar werk en haar zelfstandige houding, door de reacties van haar tijdgenoten en door haar bijzondere naam werd ‘Tesselschade’ in kunstenaarskringen al in de zeventiende eeuw legendarisch. Ze ging zelfs de literatuurgeschiedenis in zonder achternaam. Toen de negentiende-eeuwse geschiedschrijvers zochten naar geschikte modellen uit het verleden waarop Nederlanders trots konden zijn, lag het voor de hand om ‘Tesselschade’ uit te kiezen. Ze werd opgehemeld als ideale vrouw: kunstzinnig, verstandig, mooi en deugdzaam. Rond 1870 kozen feministes van het eerste uur haar als inspiratiebron voor een vereniging om zelfstandige vrouwen financieel te steunen: Tesselschade-arbeid adelt.

In januari 2015 woedde er een grote nieuwjaarsbrand in Alkmaar. Daarbij werden diverse belangrijke panden aan de Langestraat verwoest. Ook het huis waar Maria Tesselschade ruim 20 jaar heeft gewoond. Tijdens archeologisch onderzoek op het perceel van Maria Tesselschade, is een beerput gevonden. In deze beerput zijn naast persoonlijke spullen, ook fragmenten gegraveerd glas, een ring en een schoen aangetroffen. Na bestudering van het vondstmateriaal  is vastgesteld dat deze eigendommen met zekerheid van Maria Tesselschade Roemers Visschers zijn geweest.

Bronnen: https://www.literatuurgeschiedenis.nl/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge010.html; https://stedelijkmuseumalkmaar.nl/nu-te-zien/verwacht/maria-tesselschadehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Tesselschade_Roemers_Visscher. Foto erfgoed Alkmaar