Beste Wijkbewoners,

De zomervakantie is begonnen en dit jaar is duidelijk te merken dat mensen meer in eigen land blijven: er wordt druk geklust en verbouwd maar vooral wordt er genoten van de mogelijkheden die onze directe omgeving biedt. Zo zijn suppers actief in de Singel en worden de grasvelden naast de singel gebruikt om te zonnen en te recreëren.
Helaas kunnen we door de actueel oplopende besmettingen geen wijkfeest of ander evenement organiseren maar wel kunnen we elkaar spreken en contact maken in de vrije ruimte van onze wijk. Dus geen feest maar neem eens de tijd om een buurtgenoot te spreken waarmee u normaal geen contact heeft, dit zal zeker de verbinding in de wijk versterken.

JAARVERGADERING

3 maart j.l. vond via Zoom de algemene jaarvergadering plaats. waarbij we kort stil hebben gestaan op het niet door kunnen gaan van de geplande de activiteiten voor 2020 i.v.m. corona. Gelukkig kon het Opzoomeren in gewijzigde vorm wel doorgaan door het uitdelen van stokrozen voor de hele wijk. Het bestuur dankt Marien van de Kreeke voor het deze alternatieve Opzoomer actie. Het bestuur is wederom herkozen en na de financiële verantwoording door de penningmeester is besloten ook dit jaar de contributie voor het lidmaatschap van de wijkvereniging niet te verhogen en op vrijwillige basis te innen. De contributie blijft €5 per jaar per huishouden en u kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 63 RABO 0396 427 154 t.n.v. Wijkvereniging Emmakwartier Alkmaar, onder vermelding van contributie 2021. U mag ook €5 in een enveloppe bij uw
straatvertegenwoordiger in de bus doen of rechtstreeks bij de Penningmeester, Julianastraat 19. Voor 2020 hebben velen van u de vrijwillige bijdrage overgemaakt aan de wijkvereniging, waarvoor we u heel hartelijk bedanken!

LIEF EN LEED

Geboren: Op Toussaintstraat 12 is Isea geboren en op de Van Everdingenstraat mogen we DRIE nieuwe wereldbewoners verwelkomen: op nummer 6 is Mateo geboren, op nummer 29 Amber en op nummer 41 Ruby. Gefeliciteerd met jullie zoon/ dochter /broertje/zusje. Overleden: helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal bewoners van de wijk; de heer H. Brouwer uit de Julianastraat en mevrouw Koppies van de Nieuwlandersingel. Via deze weg wensen we de nabestaanden heel veel sterkte met het verwerken van hun verlies.

OPZOOMEREN 2021

Ook dit jaar hebben we via de straatvertegenwoordigers weer plantjes uitgedeeld en een flink aantal straten zijn weer enthousiast bezig geweest met het verfraaien en vergroenen van de boomspiegels in de straten. De straten fleurden op ennkwamen tot bloei. De plantsoenendienst heeft in haar overijverig onderhoud helaas een aantal van de nieuw geplante plantjesnweggeschoffeld. Het bestuur neemt hierover contact over met Stadswerk, waarbij we denken aan een boomspiegel-adoptieplan voor de bewoners. U hoort hierover als we meer weten.

STOKEN VAN HOUTKACHELS EN BBQ

Het bestuur krijgt nog al eens klachten van wijkbewoners over het stookgedrag in de wijk. Wij willen absoluut geen vinger wijzend bestuur worden maar misschien is het wel goed om eens te kijken op https://www.rivm.nl/stookalert voordat het vuur in de kachel of de BBQ gaat. (Het stookalert van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft per provincie advies op basis van weersverwachtingen en de luchtkwaliteit. Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijnstof, verergert rook de situatie. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving. Bron RIVM)

ROLCONTAINERS

Ook krijgt het bestuur geregeld klachten van wijkbewoners dat de rolcontainers na de ophaaldag te lang op de verzamelplaatsenblijven staan. Het is de bedoeling de rolcontainers op de dag dat ze geleegd zijn weer op eigen terrein te zetten.

VOORMALIGE RAAD VAN DE KINDERBESCHERMING

De wijvereniging is samen met een aantal direct omwonenden in gesprek met de projectontwikkelaar over de uiteindelijke invulling van het ontwerp voor de verbouwing van de de voormalige raad van de kinderbescherming. Op het moment van schrijven is de bouwvergunning nog niet toegekend. De projectontwikkelaar heeft toegezegd af te zien van de geplande dakterrassen, de parkeerplekken aan het Bleekerspleintje ter beschikking te stellen als parkeerplaatsen voor de buurt en de mogelijkheid tot het aanvragen van een parkeervergunning door de toekomstige huurder te ontnemen. De bewoners moeten parkeren op het eigen terrein of in de Singelgarage.

HERINRICHTING COSTERSTRAAT EN VAN EVERDINGENSTRAAT

Helaas kunnen we weinig melden over de herinrichting van deze straten en het omliggende groen en het beloofde speelplaatsparkje. De twee contactpersonen bij de gemeente zijn niet meer in dienst en de gemeente kan ons nog steeds geen nieuwe namen geven van degenen die de taken heeft overgenomen. De 30 kilometer aanduiding, de zebrapaden, de groenstrook en speelplaats-parkje… het houdt de werkgroep bezig, maar vanwege het wegvallen van het aanspreekpunt bij de gemeente worden er helaas geen vorderingen gemaakt. Er gaat wederom contact gezocht worden met de betreffende wethouder. Ook de projectontwikkelaar Emmafase I en II kan niet verder met plannen voor de groenstrook en speelplaats-parkje zolang we van de gemeente geen actie zien. Wordt vervolgd.

OPLAADPLEIN

De 4 oplaadpunten voor elektrische auto’s op de Nieuwlandersingel worden verplaatst naar de Adelbertusschool in het Lyceumkwartier (vlak over de brug). Hier komt een oplaadplein voor elektrische auto’s.

STRAATVERTEGENWOORDIGERS

We zijn nog steeds op zoek naar een straatvertegenwoordiger voor de Elisabethtuinen en voor de Juliana van Stolberglaan (kant Emmakwartier). Na jarenlang het straatvertegenwoordiger-schap met verve te hebben vervuld voor de Paul Krugerstraat heeft Corinne Groot aangegeven het stokje te willen overdragen aan iemand anders. Heeft u interesse om een van de genoemde straten te vertegenwoordigen of wilt u meer informatie over wat er van een straatvertegenwoordiger wordt verwacht, neem dan contact op met de wijkvereniging via de website www.emmakwartier.nl, of stuur een mail naar bestuur@emmakwartier.nl.

OMGEVINGSALERT APP

De Gemeente Alkmaar gebruikt de OmgevingsAlert app om burgers en bedrijven goed te informeren over vergunningen, bestemmingsplanwijzigen en andere lokale bekendmakingen. U kunt de app downloaden via deze website: https://www.omgevingsalert.nl/gemeenten/alkmaar